Kniha Světla a Pravdy

 

Kniha vyprodána.

 

                                                   Obsah:

 

                                        I. část "Cesta duše"

* Smysl života * Vesmírné zákony * Reinkarnace * Duše * Minulé životy * Karma * Duchovní cesta a špatné duchovní směry * Bible - Pravda nebo Lež? * Vžité, avšak mylné domněnky a představy v chápání duchovní cesty a  nepochopení Boha  * Modlitby a prosby * Pokora a vděčnost * „Nesuďte, abyste nebyli souzeni!“ * Láska a vztahy * Rodina, rodiče a děti * Energie * Symbolika čísel * Význam a energie barev * Příroda * Duše zvířat * Aura a aurická těla člověka (fyzické, éterické, astrální, duchovní) * 13 čaker * Nemoci, duchovní příčiny nemocí a bolestí * Matka a dítě * Přechod duše do těla a narození člověka * Život a inkarnační plán duše * Lidské tělo, duše a smrt * Jak probíhá smrt * Rozloučení  * Kam jde duše po smrti a kdo ji doprovází? * Život po smrti * Temné sféry a úrovně * Astrální boje * Úpadek duší * Duchovní dimenze * Andělé, Cherubíni a ostatní Světelné bytosti *

 

                                      II. část: "Poselství z nebes"

* 33 Atributů (vlastností) duchovní čistoty - popis  včetně obrázků * Stvoření Země * Bůh a Lilien, Ježíš a Gloria  * Sibila a její proroctví - o zkáze planety Země * Ježíš, pravda o jeho životě a jeho rodině *Duše Ježíše * Poselství obrazu „Poslední večeře“ od Leonarda da Vinci* atd.

 

 

Formát A5, křídový papír, 375 stran, přes 150 barevných obrázků.