AURA

 


Aura je energetické pole obklopující fyzické tělo každého člověka.

Je zrcadlem našeho nitra, naší duše.

 

Jsou v ní uloženy informace o nás samých. O tom, jak žijeme, co si prožíváme, jakým způsobem se se situacemi vyrovnáváme, co řešíme správně a co nikoli, jaké máme vlastnosti, pocity a emoce a míru a způsob jejich zpracování, co si neseme z minulosti nevyřešeného, čím ubližujeme svému zdraví - v jaké oblasti nám hrozí zdravotní problémy, co si neseme z minulých životů a jaké je téma pro tento život.

 

Aura září krásnými sytými barvami s příjemnými energiemi o vysokých vibracích, pokud je člověk zdravý, vyrovnaný a duchovně vyspělý.

Všechny negace a bloky jsou v auře vidět jako mdlé, mlhavé či tmavé barvy, ostré tvary a vyzařují nepříjemné energie.

 

Skutečnou auru vidí velice málo lidí na světě, neboť to, co většina vidí, jsou povrchové energie aury (tzv. povrchová aura). V takové auře převládá většinou jedna hlavní barva. Jedná se však pouze o aktuální emoce a energie, které se však velmi často mění. Ve "skutečné auře" je spousta barev, odstínů a informací. Tato aura je v podstatě naše prožitá minulost a míra jejího prožívání a zpracování.

 

 

Aurická těla

 

Aura se skládá se z několika vrstev, tzv. „jemnohmotných těl“.

 

Základem je fyzické tělo, v němž jsou energetická centra – čakry.

Každá čakra odpovídá určité oblasti ve fyzickém těle a jednotlivým orgánům, ale také tématům lidského života, jako jsou např. vztahy, emoce, duchovní cesta, Jsou v nich tedy uloženy všechny informace o člověku, jeho způsobu života, myšlení, vnímání a cítění, o emocích, nezpracovaných a prožitých situacích, chápání duchovní cesty, apod.

 

Čakry prostupují i tělo éterické, které je jakousi mlhovinou obepínající těsně tělo fyzické. Bloky v tomto těle signalizují zdravotní problémy, ať už současné, nebo hrozící v budoucnu.

 

Dalším tělem aury je tělo astrální. Je sídlem lidské duše.

Jsou v něm tedy uloženy všechny informace o duši, jejích prožitcích z minulých životů a vytvořené zátěži nazývané karma, její duchovní úrovni a vyspělosti.

 

Někteří lidé mají duchovní těla.

Jejich počet závisí na duchovním vnímání člověka, vyspělosti a duchovní čistotě jejich duše.